Cod NC: 5133.1.2 

Descrierea ocupaţiei: 

 Ocupaţia se aplică îngrijitorului la domiciliu bătrâni/copii şi presupune o sferă largă de competenţe pentru desfăşurarea activităţii de îngrijire. 

  Îngrijitorului la domiciliu bătrâni şi copii trebuie să-şi dovedească competenţele în principal la aplicarea normelor de igienă, atât pentru persoana asistată cât şi pentru propria-i persoanã, la mobilizarea şi transportul persoanei asistate, la alimentaţie şi administrarea alimentelor şi la supravegherea permanentă a stării de sănătate a persoanei asistate.

  Deşi sfera de competenţe este aceeaşi pentru îngrijirea bătrânilor şi a copiilor, cunoştinţele, deprinderile şi aptitudinile îngrijitorului la domiciliu trebuie să fie diferite. Îngrijitorul la domiciliu a bătrânilor necesită cunoştinţe medii din sfera medicală, răbdare, calm şi abilitatea de combinare a programul zilnic de îngrijire, obligatoriu, cu alte activităţi de relaxare pentru a asigura starea de confort a bătrânului asistat.

  Deoarece activităţile specifice se desfăşoară în permanentă colaborare cu persoana asistată / familia / echipa medicală, comunicarea la locul de muncă contribuie la buna desfăşurare a activităţilor specifice.

Unităţile de competenţă: 

- Comunicarea la locul de muncă
- Aplicarea NPM şi PSI
- Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare
- Asigurarea perfecţionării profesionale
- Completarea fişei de îngrijiri a persoanei asistate
- Gestionarea resurselor alocate
- Planificarea activităţii zilnice
- Acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată
- Acordarea primului ajutor persoanei asistate
- Asigurarea confortului bătrânului asistat
- Asistarea alimentaţiei şi administrarea alimentelor
- Mobilizarea şi transportul bătrânului asistat
- Mobilizarea şi transportul persoanelor asistate imobilizate
- Respectarea şi aplicarea prescripţiilor medicale
- Supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate  
 

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- acte de studii

Standard ocupaţional: SO Îngrijitoare bătrâni la domiciliu