Cod NC: 7136.2.5.

Descrierea ocupaţiei: 

Instalatorul apă-canal  își desfășoară activitatea în companii din domeniul construcțiilor, în toate punctele de lucru ale acestora.

Instalatorul  apă-canal trebuie să stie să măsoare, să taie, să pozeze, fixeze și să îmbine conducte, să monteze utilaje, accesorii, să înlocuiască, să repare piese, materiale, conducte, să verifice îmbinări și racorduri, să întrețină rețelele de alimentare cu apă și canalizare, să diagnosticheze și să remedieze defecțiunile constatate la toate tipurile de rețele, utilaje și accesorii.

Activitatea instalatorului de apă-canal  se desfășoară în echipă, în spații deschise, dar și în interiorul căminelor, fiind expus la temperaturi scăzute sau ridicate, condiții de umiditate, diverse pericole de accidentare și intoxicare.

Nivelul de responsabilitate 3,6 muncitor calificat - studii medii, având nevoie ca, pentru desfășurarea activității sale să aibă următoarele competențe cheie: comunicare în limba română, competență matematică și competențe de bază în știință și tehnologie, a învăța să înveți, competențe sociale și civice și spirit întreprinzător și de inițiativă.

Pentru realizarea activității sale, instalatorul apă-canal, se folosește de echipamente specifice, respectiv: ruletă, ciocan, patent, șurubelniță, chei simple și dinamometrice, șubler, menghine, polizoare unghiulare, bomfaier, etc. și utilaje: regulatoare de debit și presiune, hidranți, pompe, hidrofoare, apometre, debitmetre, etc.

În vederea îndeplinirii sarcinilor sale, instalatorul apă-canal trebuie să dețină cunoștințe de bază de matematică, hidraulică, mecanică, mecanica construcțiilor, rezistența materialelor folosite în lucrările de instalații, de interpretare a documentațiilor și schemelor tehnologice, norme de timp și consum, diagnosticare a defecțiunilor și a avariilor, organizarea muncii, tehnologii de îmbinare, etc.

De asemenea, trebuie să aibă o serie de aptitudini, cum ar fi: atenție, îndemânare, putere de analiză și decizie, spirit de echipă,adaptabilitate la situații noi, etc.

Principalele funcții îndeplinite sunt următoarele:

  • Montarea rețelelor exterioare de canalizare
  • Montarea rețelelor exterioare de alimentare cu apă
  • Montarea utilajelor și accesoriile folosite în instalațiile de apă/canalizare
  • Remedierea defecțiunilor și avariilor apărute la rețelele de alimentare cu apă și canalizare
  • Întreținerea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare

 

Unităţile de competenţă: 

- Comunicare în limba română
- Competenţă matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie
- A învăţa să înveţi
- Competenţe sociale şi civice
- Organizarea locului de muncă
- Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
- Întreţinerea echipamentelor de lucru
- Asigurarea calităţii lucrărilor executate
- Aplicarea normelor de protecţie a mediului
- Montarea rețelelor exterioare de canalizare
- Montarea rețelelor exterioare de alimentare cu apă
- Monatarea utilajelor și accesoriile folosite în instalațiile de apă/canalizare
- Întreținerea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare
- Remedierea defecțiunilor și/sau avariilor apărute la rețelele de distribuție apă și canalizare
 

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- acte de studii

Standard ocupaţional: SO Instalator apă-canal