Cod NC: 6141.1.2

Descrierea ocupaţiei:

Drujbistul (fasonatorul mecanic) execută operaţii de doborâre a arborilor în cadrul procesului de recoltare a lemnului, execută operaţii de secţionare a arborilor sau a părţilor de arbori şi curăţă de crăci arborii doborâţi sau în picioare.

Drujbistul utilizează echipamente şi unelte specifice. Activitatea drujbistului se desfăşoară în parchete şi platforme.

Unităţile de competenţă: 

   • Comunicarea interactivă la locul de muncă
   • Efectuarea muncii în echipă
   • Planificarea activităţii proprii
   • Respectarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor
   • Stabilirea masei lemnoase pentru tăiere
   • Întreţinerea uneltelor, utilajelor şi echipamentelor
   • Recoltarea lemnului
   • Calcularea volumului materialului lemnos
   • Secţionarea arborilor doboraţi 

Desfăşurarea cursurilor:

   • 120 ore de tehnologia meseriei
   • 240 ore de pregătire practică
   • durata totală: aproximativ 3 luni

Acte necesare:

   • act de identitate (buletin, carte de identitate)
   • certificat de naştere
   • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
   • diploma de studii
   • adeverinţă medicală de la medicul de familie în care să fie precizat “apt pentru a urma cursul de drujbist”

 Standardul ocupaţional ... SO Drujbist

Galerie de imagini din perioada desfăşurării cursurilor: