Cod N.C. 7231.2.2

Descrierea ocupaţiei:

 Ocupaţia se aplică lucrătorilor ce execută operaţii de întreţinere şi reparaţie la autovehicule rutiere. În acest domeniu, aria de competenţe trebuie să fie vastă, pe lângă operaţiile efective de reparaţie şi întreţinere auto lucrătorii trebuind să ofere o soluţie optimă din punct de vedere tehnic, calitativ şi economic. De asemenea, trebuie să dea dovadă de operativitate, să aibă o bună colaborare cu clienţii şi să ofere sfaturi competente în domeniul mentenanţei autovehiculului.

Unităţile de competenţă:

- Completarea şi transmiterea documentelor specifice
- Aplicarea normelor de protecţie a muncii şi prevenire şi stingere a incendiilor
- Asigurarea cu piese de schimb şi materiale a locului de muncă
- Planificarea activităţii proprii
- Diagnosticarea disfuncţionalităţilor
- Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la mecanismele motorului
- Etanşarea sistemelor: ungere, răcire, alimentare cu combustibil
- Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la punţi şi suspensii
- Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la sistemul de
- Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la sistemul de
- Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la sistemul de transmisie
- Oferirea de consultanţă de specialitate
- Utilizarea aparatelor şi echipamentelor de măsurare şi testare
- Utilizarea sculelor, dispozitivelor şi materialelor 

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- acte de studii

Standard ocupaţional: SO Mecanic auto