Cod NC: 7134.2.2

Descrierea ocupaţiei:

  Montatorii de izolaţii termice si acustice executa lucrări pentru asigurarea izolării termice şi acustice în construcţii prin fixarea, lipirea, izolarea cu diferite materiale (plăci din ghips-carton, vată minerală, beton celular, materiale plastice, plăci fibrolemnoase etc.) a pereţilor, planşeelor, traseelor, conductelor.

  La montarea sistemelor din ghips-carton, montatorul execută următoarele operaţii, care implică responsabilitate şi deprinderi practice:

- verifică sculele;
- analizează şi verifică starea tehnică a suprafeţelor de construcţie de care se va face prinderea sistemelor de ghips-carton;
- trasează peretele sau tavanul;
- verifică orizontalitatea sau verticalitatea, planeitatea;
- execută montajul structurii metalice a sistemului de ghips-carton;
- execută fonoizolarea sau termoizolarea;
- execută placarea cu ghips-carton;
- execută chituirea rosturilor dintre plăci.
- verifică gradul de degradare a elementelor de construcţie de care se face prinderea sistemului de ghips-carton;
- stabileşte furniturile de prindere;
- citeşte şi interpretează detaliile de execuţie din desenul tehnic;
- determină abaterile tehnologice a elementelor de construcţie existente şi de care va face prinderea sistemelor de ghips-carton;
- trasează şi fixează reperele pentru construcţia structurii metalice;
- transportă materiile prime si materialele de la magazie;
- revizuieşte întreaga lucrare.

  Activitatea se desfăşoară in spatii închise, condiţii de temperatura medie 15oC, umiditate sub 60%, se poartă echipamente de protecţie (salopetă, încălţăminte rezistentă). Există riscul de accidentări prin traumatisme mecanice, electrocutare, cădere de la înălţime.

Unităţile de competenţă:

- Desfăşurarea activităţii în echipă
- Identificarea sarcinilor şi planificarea activităţii
- Comunicare interactivă la locul de muncă
- Efectuarea unor calcule matematice simple
- Aplicarea NTSM şi PSI
- Întocmirea necesarului de materiale utilizate în montajul pereţilor şi tavanelor din ghips carton
- Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi control a calităţii
- Stabilirea procedeului de placare
- Pregătirea operaţiei de montare
- Efectuarea lucrărilor de placare la pereţi
- Efectuarea lucrărilor de placare la tavane
- Finisarea rosturilor

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- acte de studii

Standard ocupaţional: SO Montator rigips