Cod NC: 5123.2.1

Descrierea ocupaţiei: 

Chelnerul (ospătarul) asigură servirea consumatorilor cu produsele alimentare solicitate, într-un local de alimentaţie publică.

  Serveste, la cererea consumatorilor, preparate culinare, băuturi şi alte produse comestibile. Obiectivul minimal pe care-l urmăreşte este satisfacerea momentană a consumatorului, iar obiectivul maximal este să-l convingă pe acesta că, de fiecare dată când va reveni, va avea aceleaşi satisfacţii. Efectul astfel obţinut se va materializa în planul ridicat al încasărilor, în afluxul consumatorilor.

  Serviciul propriu-zis constă în primirea clienţilor şi stabilirea relaţiei cu aceştia (salutul, pronunţarea numelui clientului, dacă este cunoscut, informarea lor sugestivă, verbală şi prin listă).

  În activitatea sa, chelnerul foloseşte diverse materiale auxiliare: şervet, blocnotes, creion, chibrit, carnet de plăţi, monedă divizionară, liste de preparate şi băuturi, borderou de plăţi şi bonuri de marcaj. Pentru serviciul propriu-zis sunt necesare: tacâmuri, veselă, pahare, sticle, sifoane, platouri, cleşti, măsuţe pentru transportul preparatelor, masa de serviciu, mese pentru consumatori, scaune flori, şerveţele etc. 

Unităţile de competenţă: 

- Comunicarea interactivă la locul de muncă
- Efectuarea muncii în echipă
- Aplicarea NPM şi PSI
- Menţinerea unui mediu de muncă sigur şi curat
- Organizarea locului de muncă
- Încasarea contravalorii serviciilor oferite
- Pregătirea locului de servire pentru o nouă comandă
- Preluarea comenzilor clienţilor
- Servirea preparatelor culinare şi a băuturilor 

Metode de evaluare:

- autoevaluarea - aprecierea personală, proprie, a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului
testul scris - set de întrebări prin care sunt verificate cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice ale candidatului
observarea directă - culegerea de informaţii prin observarea activităţii candidatului într-un mediu real de muncă
- întrebări orale - culegerea de informaţii printr-un set de întrebări care demonstrează nivelul cunoştinţelor şi modul de punere în practică a acestora
- simularea / demonstraţia structurată - înlocuieşte observarea directă, prin simularea unei situaţii practice în contexte care să permită candidatului dovedirea cunoştinţelor, a deprinderilor şi atitudinilor necesare 
raportul din partea altor persoane - este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- act de studii

Standardul ocupaţional: SO Chelner