Cod NC: 7141.2.1 

Descrierea ocupaţiei: 

Zugravul, ipsosar, tapetar, vopsitor este muncitorul în construcţii, a cărui activitate se compune din realizarea finisajelor.

  Lucrările de finisaj prin care se aplică pe suprafaţa elementelor de construcţie un strat subţire dintr-o suspensie de pigmenţi în apă se numesc zugrăveli. Dacă stratul este alcătuit dintr-o suspensie de pigmenţi în ulei sau emulsii de liant în apă, lucrările de finisaj se numesc vopsitorii. 

  Finisarea suprafeţelor se poate face prin tapetare. Aceste lucrări se execută în scopul protejării hidrofuge, ignifuge şi anticorozive a suportului pe care se execută. De asemenea, executarea zugrăvelilor, tapetărilor şi vopsitoriilor se face în scopul menţinerii suportului în condiţii de igienă şi pentru a crea un aspect decorativ.

Unităţile de competenţă: 

- Comunicarea la locul de muncă
- Efectuarea unor calcule matematice simple
- Identificarea sarcinilor şi planificarea activităţii
- Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi de control al calităţii
- Identificarea materialelor de bază, folosite la lucrările de zugrăveli, ipsosării, tapetări şi vopsitorii
- Utilizarea uneltelor, sculelor şi dispozitivelor simple, manuale şi mecanizate
- Respectarea NTSM şi PSI
- Pregatirea suprafeţelor pentru lucrări de zugrăveli si vopsitorii simple
- Pregătirea suprafeţelor pentru lucrări de zugrăveli/ vopsitorii de calitate superioară
- Prepararea soluţiilor simple de lucru
- Aplicarea si prelucrarea straturilor suport pentru executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale
- Executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale
- Executarea lucrărilor complete de zugrăveli de calitate superioară şi vopsitorii obişnuite în ulei
- Efectuarea lucrărilor de tapetări
- Efectuarea lucrărilor de ipsosării 

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- acte de studii

Standard ocupaţional: SO Zugrav