LOGO AFACOV-FSE    

Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

ACTIVITĂȚI ÎN DESFĂȘURARE
Anul I de implementare, luna 10 (aprilie 2011)

- Informare, promovare, publicitate - perioadă de implementare: lunile 1-36
Activitatea de promovare și publicitate pentru activitățile proiectului a continuat prin întâlniri cu agenți economici și direct cu potențialii beneficiari, în toată aria de implementare a proiectului.

- Asigurarea resurselor umane și locațiilor pentru implementarea proiectului - perioada de implementare: lunile 1-36
Au fost asigurate locațiile și resursele umane aferente desfășurării activităților proiectului.

În data de 11 aprilie a avut loc o întâlnire cu evaluatorii care colaborează cu Centrul de Evaluare și Certificare a Competențelor Profesionale din cadrul S.C. Afacov Consulting Group S.R:L., în care au fost prezentate amenajările puse la dispoziție evaluatorilor pentru îmbunătățirea activității de simulare a condițiilor reale de muncă. Au fost prezentate și probleme apărute în cursul derulării activităților din cadrul proiectului.

- Asigurarea resurselor financiare proprii rambursabile și nerambursabile - perioada de implementare: lunile 1-36
S.C. Afacov Consulting Group S.R.L. a asigurat resursele financiare proprii pentru desfășurarea activităților proiectului în valoare de 83.019,95 lei (reprezentând, cumulat, un aport de 155% din contribuția proprie prevăzută pe toată durata proiectului).

- Monitorizarea, evaluarea și raportarea activităților și rezultatelor - perioada de implementare: lunile 1-36
S-a desfășurat activitatea de monitorizare și evaluare a desfășurării proiectului, în cadrul ședințelor săptămânale de informare și analiză cu membrii echipei de implementare a proiectului. Fiecare responsabil județean cu implementarea proiectului a monitorizat activitățile de evaluare și certificare a competențelor profesionale, precum și cursurile aflate în desfășurare în aria sa de responsabilitate.

În perioada 20-22 aprilie a avut loc vizita de monitorizare din partea OI POSDRU CNDIPT. Au fost verificate documentele aferente RTF 2 și s-a verificat modul de îndeplinire a activităților proiectului.

- Recrutarea, selecția cursanților și candidaților, constituirea grupelor de instruire - perioada de implementare: lunile 2-36
Au fost selectați dintre candidații înscriși în grupul țintă un număr de 40 de candidați pentru evaluarea și certificarea competențelor profesionale.

- Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale - perioada de implementare: lunile 3-35
Au fost programate activități de evaluare a competențelor profesionale pentru 40 de beneficiari ai proiectului.
Au fost finalizate evaluarea și certificarea competențelor profesionale pentru un număr de 40 de beneficiari:
- 6 beneficiari în ocupația "zugrav-ipsosar-tapetar-vopsitor"
- 11 beneficiari în ocupația "lucrător în comerț"
- 5 beneficiari în ocupația "cofetar-patiser"
- 5 beneficiari în ocupația "montator pereți și plafoane din ghips-carton"
- 2 beneficiari în ocupația "brutar"
- 4 beneficiari în ocupația "operator introducere, validare, prelucrare date"
- 4 beneficiari în ocupația "mașinist la mașini pentru terasamente"
- 1 beneficiar în ocupația "barman"
- 2 beneficiari în ocupația "ospătar (chelner)"

- Consiliere și orientare profesională - perioada de implementare: lunile 5-35
S-au desfășurat activități de consiliere profesională pentru cursanții de la cursul de calificare în ocupația "lăcătuș construcții metalice" - grupa 01, "brutar"-grupa 03, "drujbist" - grupa 01 și "lucrător în comerț"-grupa 03.

- Curs de calificare în ocupația "lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic"-grupa 1 - perioada de implementare: lunile 6-11
S-a desfășurat cursul de calificare în ocupația "lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic"-grupa 1, la Onești (BC). S-au desfășurat 168 ore de practică, pentru un număr de 15 cursanți.

- Curs de calificare în ocupația "bucătar"-grupa 1 - perioada de implementare: lunile 7-12
S-a desfășurat cursul de calificare în ocupația "bucătar"-grupa 1, la Sf. Gheorghe (CV). S-au desfășurat 54 ore de teorie și 96 ore de instruire practică, pentru un număr de 23 cursanți.


- Curs de calificare în ocupația "ospătar"-grupa 1 - perioada de implementare: lunile 7-12
S-a desfășurat cursul de calificare în ocupația "ospătar"-grupa 1, la Buzău (BZ). S-au desfășurat 168 ore de practică, pentru un număr de 23 cursanți.

- Curs de calificare în ocupația "drujbist"-grupa 1 - perioada de implementare: lunile 9-12
S-a desfășurat cursul de calificare în ocupația "drujbist"-grupa 1, la Sfântu Gheorghe (CV). S-au desfășurat un număr de 42 ore de teorie și 78 ore de instruire practică, pentru un număr de 17 cursanți.


- Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale - subcontractare - 50 candidați
S-a desfășurat activitatea de evaluare a competențelor profesionale subcontractată, pentru cei 50 de beneficiari din cadrul proiectului.

- Curs de calificare în ocupația "brutar"-grupa 3 - perioada de implementare: lunile 9-12
S-a desfășurat cursul de calificare în ocupația "brutar"-grupa 3, la Buzău (BZ). S-au desfășurat un număr de 39 ore de teorie și 81 de instruire practică, pentru un număr de 17 cursanți.


- Curs de calificare în ocupația "lucrător în comerț"-grupa 3 - perioada de implementare: lunile 9-12
S-a desfășurat cursul de calificare în ocupația "lucrător în comerț"-grupa 3, la Onești (BC). S-au desfășurat un număr de 66 ore de teorie și 80 de instruire practică, pentru un număr de 16 cursanți.


(ultima actualizare: 30 aprilie 2011)

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate

REZOLUŢIE OPTIMĂ
1024x768