LOGO AFACOV-FSE    

Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

ACTIVITĂȚI ÎN DESFĂȘURARE
Anul I de implementare, luna 12 (iunie 2011)

- Informare, promovare, publicitate - perioadă de implementare: lunile 1-36
Activitatea de promovare și publicitate pentru activitățile proiectului continuă prin întâlniri cu agenți economici și direct cu potențialii beneficiari, în toată aria de implementare a proiectului.
    Sunt în curs de asistare un număr de minim 40 de solicitanți pentru a participa la activitățile proiectului.
    Se actualizează săptămânal pagina web a proiectului cu informații la zi despre stadiul desfășurării activităților.

- Asigurarea resurselor umane și locațiilor pentru implementarea proiectului - perioada de implementare: lunile 1-36
Sunt asigurate locațiile și resursele umane aferente desfășurării activităților proiectului.

- Asigurarea resurselor financiare proprii rambursabile și nerambursabile - perioada de implementare: lunile 1-36
S.C. Afacov Consulting Group S.R.L. asigură resursele financiare proprii pentru desfășurarea activităților proiectului.

- Monitorizarea, evaluarea și raportarea activităților și rezultatelor - perioada de implementare: lunile 1-36
Se desfășoară activitatea de monitorizare și evaluare a desfășurării proiectului, în cadrul ședințelor săptămânale de informare și analiză cu membrii echipei de implementare a proiectului. Fiecare responsabil județean cu implementarea proiectului monitorizează activitățile de evaluare și certificare a competențelor profesionale, precum și cursurile aflate în desfășurare în aria sa de responsabilitate.

- Recrutarea, selecția cursanților și candidaților, constituirea grupelor de instruire - perioada de implementare: lunile 2-36
Sunt selectați, dintre candidații înscriși în grupul țintă, un număr de min. 40 de candidați pentru evaluarea și certificarea competențelor profesionale.

- Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale - perioada de implementare: lunile 3-35
Sunt programate activități de evaluare a competențelor profesionale pentru min. 40 de beneficiari ai proiectului.
Până în prezent au fost evaluați și certificați:
- 27 beneficiari în ocupația "lucrător în comerț"

- Consiliere și orientare profesională - perioada de implementare: lunile 5-35
Sunt în curs activitățile de consiliere profesională pentru cursanții de la cursul de calificare în ocupația "lăcătuș construcții metalice" - grupa 01, "brutar"-grupa 03, "drujbist" - grupa 01 și "lucrător în comerț"-grupa 03.

- Curs de calificare în ocupația "bucătar"-grupa 1 - perioada de implementare: lunile 7-12
Este în curs de desfășurare cursul de calificare în ocupația "bucătar"-grupa 1, la Sf. Gheorghe (CV), pentru 23 de beneficiari înscriși. Se vor desfășura activități de instruire teoretică și pregătire practică conform orarului stabilit.
S-au desfășurat un număr de 18 ore de instruire teoretică și un număr de 80 de ore de pregătire practică.
Pe data de 20 iunie a avut loc examenul de absolvire a cursului.S-au prezentat un număr de 20 de cursanți, care au dat examenul de absolvire și au obținut certificatul de absolvire a cursului.Un grup de cursanți entuziaști au publicat și un blog al desfășurării cursului ... de-a bucătăritul ...

- Curs de calificare în ocupația "ospătar"-grupa 1 - perioada de implementare: lunile 7-12
Este în curs de desfășurare cursul de calificare în ocupația "ospătar"-grupa 1, la Buzău (BZ), pentru 23 de beneficiari. Se vor desfășura activități de pregătire practică conform orarului stabilit.
S-au desfășurat un număr de 104 ore de instruire practică, pentru 23 de cursanți.
Pe data de 21 iunie a avut loc examenul de absolvire a cursului.S-au prezentat un număr de 23 de cursanți, care au dat examenul de absolvire și au obținut certificatul de absolvire a cursului.

- Curs de calificare în ocupația "drujbist"-grupa 1 - perioada de implementare: lunile 9-12
S-a desfășurat cursul de calificare în ocupația "drujbist"-grupa 1, la Sfântu Gheorghe (CV), pentru 19 beneficiari înscriși..
Pe data de 6 iunie a avut loc examenul de absolvire a cursului. S-au prezentat un număr de 15 cursanți, care au și promovat examenul.

- Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale - subcontractare - 50 candidați
Este în curs de finalizare activitatea de evaluare a competențelor profesionale subcontractată, pentru cei 50 de beneficiari din cadrul proiectului.

- Curs de calificare în ocupația "brutar"-grupa 3 - perioada de implementare: lunile 9-12
Este în curs de desfășurare cursul de calificare în ocupația "brutar"-grupa 3, la Buzău (BZ), pentru 14 benefriciari înscriși. Se vor desfășura activități de instruire teoretică și practică conform orarului stabilit.
S-au desfășurat un număr de 24 ore de instruire teoretică și 54 ore de pregătire practică.
Pe data de 21 iunie a avut loc examenul de absolvire a cursului.S-au prezentat un număr de 14 de cursanți, care au dat examenul de absolvire și au obținut certificatul de absolvire a cursului.

(ultima actualizare: 30 iunie 2011)

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate

REZOLUŢIE OPTIMĂ
1024x768