Legislație privind activitatea de formare profesională şi cea de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale:

 

Formarea profesională

Evaluarea şi certificarea profesională

Îndrumar de Evaluare şi Certificare

Autorizaţii de funcţionare

Modelele Certificatelor