Model eliberat după procesul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale: