Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Stadiul implementării proiectului FSE

"FORMAREA ŞI CERTIFICAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE"


perioada de implementare: 01 iulie 2010 - 30 iunie 2013

 

Tabel sintetic de realizare a indicatorilor proiectului
la data de 30 iunie 2013

Indicatori

Valoare

prognozată

Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat - Perioada 01.03.2013 -        30.04.2013                   

Valoarea realizată în perioada de raportare

02.05.2013  30.06.2013

Indicatorii de realizare
(1)

UM
(2)

Cantitate
(3)

UM
(4)

Cantitate
(5)

UM
(6)

Cantitate
(7)

Numărul participanţilor la programe de FPC (calificare şi recalificare)

Pers

560

Pers

605

Pers

0

Numărul participanţilor la programe de FPC (calificare şi recalificare), 
- din care femei

Pers

60

Pers

263

Pers

0

Număr de persoane care beneficiază de consiliere / orientare - formare profesională continuă

Pers

560

Pers

566

Pers

0

Ponderea participanţilor la programe de FPC certificaţi (%)

%

min. 85

%

100,86%

%

0 %

Număr de participanţi la instruire certificaţi - formare profesională continuă

Pers

476

Pers

565

Pers

0

Număr de persoane asistate şi evaluate în vederea obţinerii certificatului

Pers

1000

Pers

979

Pers

21

Număr de persoane de etnie maghiară participante la proiect

Pers

90

Pers

486

Pers

10

Număr de apariţii în presa locală cu cel mai mare tiraj (comunicate, interviuri)

apariţie

40

apariţie

30

apariţie

11

Număr de ocupaţii pentru care se elaborează suporturi de curs.

ocupaţie

8

ocupaţie

8

ocupaţie

0

Număr de ocupaţii pentru care se traduc instrumentele de evaluare în limba maghiară

ocupaţie

17

ocupaţie

17

ocupaţie

0

Ponderea persoanelor evaluate profesional care primesc certificate de competenţe profesionale

%

min. 85

%

97,9 %

%

2,1 %

Ponderea persoanelor orientate profesional care elaborează planuri individuale de carieră

%

min. 85

%

98,52 %

%

0 %

STRUCTURĂ BENEFICIARI :

    Femei     Bărbaţi          Femei       Bărbaţi         Femei     Bărbaţi

Angajaţi

160

1370

767

790

3

15

Persoane fizice autorizate

10

3

4

0

3

Membrii ai intreprinderilor familiale

10

5

5

0

0

Intreprinderi individuale

10

5

5

0

0

      Stadiul de realizare a proiectului: 100 %.

      Beneficiarii activităţilor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale: 

      Beneficiarii activităţilor de formare profesională: 

      Subvenţiile acordate cursanţilor: Subvenţii acordate

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate