Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Achiziţii publice

 

Proiectul prevede efectuarea unor achiziţii publice de servicii şi produse, după cum urmează:

01.12.2012

Achiziţie buldoexcavator - CPV 43211000-2

Achiziţie motostivuitor - CPV 31158000-8

Achiziţie cuptor cofetărie - CPV 42214100-0

Achiziţie dospitor - CPV 42215200-8

Achiziţie congelator cu şoc termic - CPV 39711120-6

Achiziţie maşină îngheţată - CPV 42215200-8

Achiziţie maşină bain-marie ciocolată - CPV 42215200-8

Achiziţie mixer cofetărie - CPV 39711211-1

29.06.2012

Anunţ atribuire contract de achiziţie laptopuri cu sistem de operare - CPV 30213100-6

22.06.2012

Achiziţie laptop cu sistem de operare - CPV 30213100-6

25.07.2011

Anunţ atribuire contract de achiziţie copiator - CPV 30121430-6

01.07.2011

Achiziţie copiator - CPV 30121430-6

28.10.2010

Anunţ atribuire contracte de achiziţie de echipamente de pregătire a mâncării - CPV 39312000-2

Anunţ atribuire contracte de achiziţie echipamente de atelier - CPV 43800000-1

26.10.2010

Anunţ atribuire contracte de achiziţie de echipamente de siguranţă - CPV 35113000-9

Anunţ atribuire contract de achiziţie terminale informatice - CPV 38295000-9

15.10.2010

Anunţ atribuire contracte achiziţie de echipamente de topografie - CPV 38295000-9

04.10.2010

Anunţ atribuire contract de achiziţie de închiriere săli de cursuri pentru orele de teorie - CPV 55250000-7

01.10.2010

Achiziţie de maşini-unelte pentru dotarea atelierului de simulare a condiţiilor reale de muncă în ocupaţia "ospătar", "bucătar", "lucrător în comerţ" - echipamente de pregătire a mâncării - CPV 39312000-2

Achiziţie de maşini-unelte pentru dotarea atelierului de simulare a condiţiilor reale de muncă în ocupaţia "zidar" - echipamente de siguranţă - CPV 35113000-9

Achiziţie de maşini-unelte pentru dotarea atelierului de simulare a condiţiilor reale de muncă în ocupaţia "zidar" - echipament de atelier - CPV 43800000-1

Achiziţie de maşini-unelte pentru dotarea atelierului de simulare a condiţiilor reale de muncă în ocupaţia "ospătar", "bucătar, "lucrător în comerţ" - terminale informatice - CPV 38295000-9

Achiziţie de maşini-unelte pentru dotarea atelierului de simulare a condiţiilor reale de muncă în ocupaţia "ospătar", "bucătar, "lucrător în comerţ" - terminale informatice - CPV 38295000-9

27.09.2010

Anunţ atribuire contract de achiziţie de servicii de formare profesională - evaluare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale - CPV 80530000-8

07.09.2010

Anunţ atribuire contract de achiziţie maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului - CPV 42642000-8

Anunţ atribuire contract de achiziţie servicii multiplicare suporturi de curs, dosare de evaluare, realizare şi multiplicare afişe şi pliante - CPV 79811000-2

03.09.2010

Anunţ atribuire contract de achiziţie servicii de traducere în limba maghiară - CPV 79530000-8

10.08.2010

Anunţ atribuire contract de achiziţie servicii de auditare financiară - CPV 79212100-4

Anunţ atribuire contract de achiziţie servicii de contabilitate - CPV 79211000-6

06.08.2010

Anunţ atribuire contract de achiziţie accesorii de birou - consumabile - CPV 301920000-1

Anunţ atribuire contract de achiziţie imprimantă - CPV 30232110-8

21.07.2010

Achiziţie de servicii de închiriere de locuinţe mobilate pe termen scurt - închiriere săli de cursuri pentru orele de teorie - CPV 55250000-7

Anunţ atribuire contract de achiziţie de servicii de formare profesională - evaluare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale - CPV 80530000-8

Achiziţie servicii de tipografie digitală - multiplicare suporturi de curs, dosare de evaluare, realizare şi multiplicare afişe şi pliante - CPV 79811000-2

Achiziţie maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului, pentru dotarea atelierului de simulare a condiţiilor reale de muncă în ocupaţia "dulgher" - CPV 42642000-8

Achiziţie servicii de traducere în limba maghiară - CPV 79530000-8

Achiziţie servicii de auditare financiară - CPV 79212100-4

Achiziţie servicii de contabilitate - CPV 79211000-6

Achiziţie accesorii de birou - consumabile - CPV 301920000-1

01.07.2010

Anunţ atribuire contract de achiziţie servicii întreţinere reţea calculatoare şi echipamente periferice - CPV 72611000-6

Anunţ atribuire contract de achiziţie servicii de întreţinere pagină web - CPV 72500000-0

Achiziţie imprimantă - CPV 30232110-8

Achiziţie servicii de asistenţă tehnică informatică - întreţinere reţea calculatoare şi echipamente periferice - CPV 72611000-6

Achiziţie servicii informatice - întreţinere pagină web - CPV 72500000-0

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate