Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Achiziţii publice - anul I

Lista achiziţiilor publice efectuate în anul I de implementare a proiectului

  

Nr. CrtCod CPVObiectul contractului/acordului cadruProcedura aplicatăData începerii proceduriiData sfârşitului proceduriiStarea activităţii
1 09100000-0  Achiziţie combustibil pentru deplasarea echipei administrative şi a experţilor Achiziţie directă off-line  - cf. Contract 22 din 29-07-2010 Iulie 2010  Iulie 2010 Realizată
2 79811000-2 Achiziţie servicii de tipografie digitală - multiplicare suporturi de curs, dosare de evaluare, realizare şi multiplicare afişe Achiziţie directă off-line - cf. Contract 100907B din 09-07-2010 Iulie 2010 Iulie 2010  Realizată
3 72611000-6 Achiziţie servicii de asistenţă tehnică informatică - întreţinere reţele de calculatoare şi întreţinere echipamente periferice Achiziţie directă off-line - cf. Contract 100701K3 din 01-07-2010 Iulie 2010 Iulie 2010  Realizată
4 30192000-1 Achiziţie accesori de birou - consumabile Achiziţie directă off-line - cf. Contract 100806G din 06-08-2010 August 2010 August 2010  Realizată
5 80530000-8 Achiziţie de servicii de formare profesională - evaluarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale  Cerere de oferte - cf. Contract 100927D din 27-09-2012 Septembrie 2010 Septembrie 2010 Realizată
6 79212100-4 Achiziţie servicii de auditare financiară Achiziţionare directă off-line - cf. Contract nr. 9/100820C din 20-08-2010 August 2010 August 2010 Realizată
7  / Închiriere sediu proiect Sf. Gheorghe, inclusiv utilităţi Achiziţie directă off-line - cf. Contract S7 din 01-07-2010 Iulie 2010 Iulie 2010  Realizată
8 55250000-7 Achiziţie de servicii de închiriere de locuinţe mobilate pe termen scurt - închiriere de săli de cursuri pentru orele de teorie Achiziţie directă off-line - cf. Contract 101004D din 04-10-2010 Octombrie 2010  Octombrie 2010 Realizată
9 72500000-0 Achiziţie servicii informatice - întreţinere pagină web  Achiziţie directă off-line - cf. Contract 100701I3 din 01-07-2010 Iulie 2010 Iulie 2010  Realizată
10 79211000-6 Achiziţie servicii de contabilitate  Achiziţie directă off-line - cf. Contract 100810D/O17 din 10-08-2010 August 2010  August 2010 Realizată
11 79530000-8 Achiziţie servicii de traducere în limba maghiară Achiziţie directă off-line - cf. Contract 100903B din 03-09-2010 Septembrie 2010 Octombrie 2010  Realizată
12 30232110-8 Achiziţie imprimantă  Achiziţie directă off-line - cf. Contract S57 din 06-08-2010 Iulie 2010 August 2010  Realizată
13 42642000-8 Achiziţie maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului pentru dotarea atelierului de simulare a condiţiilor reale de muncă în ocupaţia "dulgher"  Achiziţie directă off-line - cf. Contract 100907C din 07-09-2010 Iulie 2010 Septembrie 2010  Realizată
14 43800000-1 Achiziţie maşini-unelte pentru dotarea atelierului de simulare a condiţiilor reale de muncă în ocupaţia "zidar" - echipamente de atelier  Achiziţie directă off-line - cf. Contractelor 101026D1 / 26-10-2010, 101026D2 / 26-10-2012, 101026D3 / 26-10-2010, 101028A / 28-10-2010 şi FF  Iulie 2010 Octombrie 2010  Realizată
15 35113000-9 Achiziţie maşini-unelte pentru dotarea atelierului de simulare a condiţiilor reale de muncă în ocupaţia "zidar" - echipament de siguranţă  Achiziţie directă off-line - cf. Contracte 101026G1/3901 din 26-10-2010, 101026G2 din 26-10-2010, 101026G3 din 26-10-2010, 101026G4/221 din 26-10-2010 şi 101026F6 din  26-10-2010  Iulie 2010 Octombrie 2010  Realizată
16 38295000-9 Achiziţie maşini-unelte pentru dotarea atelierului de simulare a condiţiilor reale de muncă în ocupaţia "zidar" - echipament de topografie  Achiziţie directă off-line - cf. Contracte 011015C din 15-10-2012 şi 101015D din 15-10-2012 Iulie 2010 Octombrie 2010  Realizată
17 39312000-2 Achiziţie maşini-unelte pentru dotarea atelierului de simulare a condiţiilor reale de muncă în ocupaţia "ospătar", "bucătar", "lucrător în comerţ" - echipament de pregătire a mâncării Achiziţie directă off-line - cf. Contracte 101028F din 28-10-2010, 101026G2 din 26-10-2010 şi 101026G3 din 26-10-2010 Iulie 2010 Octombrie 2010  Realizată
18 30231100-8 Achiziţie maşini-unelte pentru dotarea atelierului de simulare a condiţiilor reale de muncă în ocupaţia "ospătar", "bucătar", "lucrător în comerţ" - terminale informatice Achiziţie directă off-line - cf. Contract 101026B din 26-10-2010 Iulie 2010 Octombrie 2010 Realizată

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate