Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

INSTITUŢII ŞI ORGANISME NAŢIONALE

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Organismul Intermediar POS DRU (OI POSDRU), organizat în cadrul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor  PAGINI OFICIALE ALE UNOR INSTITUŢII ŞI ORGANISME EUROPENE
 Uniunea Europeană - serverul central

Eur-lex - Acces la legislaţia Uniunii Europene

Site-ul oficial al Fondului Social European

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate