Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

"FORMAREA ŞI CERTIFICAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE"

 

Obiectivul generalal proiectului:

Creşterea calităţii angajaţilor prin formare, certificare şi orientare profesională.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Formarea profesională a 560 de angajaţi din judeţele Braşov, Brăila, Buzău, Covasna şi Harghita, prin cursuri de calificare şi recalificare.
2. Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale a 1000 de angajaţi din judeţele Bacău, Braşov, Brăila, Buzău, Covasna şi Harghita.
3. Sprijinirea a 560 de angajaţi din judeţele Braşov, Brăila, Buzău, Covasna şi Harghita pentru optimizarea traseului profesional prin orientare şi consiliere profesională.

Valoarea totală a proiectului:

Este de 8.198.958,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de7.610.538,00 lei.

Principalele activităţi din cadrul proiectului:

1. Cursuri de calificare în 7 ocupaţii
2. Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute în alte contexte decât cele formale
3. Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute în alte contexte decât cele formale (subcontractată)
4. Consiliere şi orientare profesională

Principalele rezultate preconizate:

- 560 de participanţi la programele FPC (calificare şi recalificare), din care minim 467 vor fi certificaţi
- 560 de beneficiari de consiliere/orientare - formare profesională continuă
- 1000 de persoane asistate şi evaluate în vederea obţinerii certificatului de competenţe profesionale

Grupul ţintă al proiectului:

- angajaţi din mediul urban, membrii AF, PFA şi II cu activităţi economice independente, cu excepţia angajaţilor din administraţia publică şi din educaţie
- angajaţi din mediul rural, membrii AF, PFA şi II cu activităţi economice independente, din domenii agricole.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2011 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate