Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Brutar" - Grupa 01

Perioada cursului: 02.12.2010 – 18.02.2011

 Data Examenului de absolvire: 18.02.2011

 

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Acatrinei Nicoleta 740 DP01/20.05.2011 şi DP60/25.08.2011 
2  Afrentoaei Maria  740  DP02/20.05.2011 şi DP61/25.08.2011 
3  Antohe Eugenia  740  DP03/20.05.2011 şi DP62/25.08.2011 
4  Bălăceanu Robert-Ionuţ  740  DP04/20.05.2011 şi DP63/25.08.2011 
5  Chirică Ortansa-Cecilia  740  DP05/20.05.2011 şi DP64/25.08.2011 
6  Ciobanu Marinica  740  DP06/20.05.2011 şi DP65/25.08.2011 
7  Ciocic Radu-Mircea 740  DP07/20.05.2011 şi DP66/25.08.2011 
8  Crăciun Alexandru-Gheorghe  740  DP08/20.05.2011 şi DP67/25.08.2011 
9  Ganea Elena-Luminiţa  740  DP09/20.05.2011 şi DP68/25.08.2011 
10  Gândac Marcel  740  DP10/20.05.2011 şi DP69/25.08.2011 
11  Gîndac Brânduşa  740  DP11/20.05.2011 şi DP70/25.08.2011 
12  Ilie Constanţa  740  DP12/20.05.2011 şi DP71/25.08.2011 
13  Irimia Elena  740  DP13/20.05.2011 şi DP72/25.08.2011 
14  Kajcsorácz Claudia-Ibolya  740  DP14/20.05.2011 şi DP73/25.08.2011 

Total subvenţii acordate: 10.360,00 lei

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate