Dezvoltarea spiritului, capacităţii şi acţiunii antreprenoriale în mediul rura